Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản
Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản

Quýt Tấm Vỉ Nhật Bản

Liên hệ

Quýt hộp nhỏ không còn xa lạ với khách yêu món quýt giấy của Nhật . Màu vàng ươm, nước quýt ngọt sánh siêu thơm, ăn được cả vỏ

Thương hiệu : Nhật bản
Phân loại : Hoa Quả